Ningguang

Ningguang "Eclipsing Star" fan art. She has my favorite design from all the cast in Genshing Impact.